Aktuality 2019-03-06T14:04:40+00:00
Základní informace
Dokumenty ke stažení
Otázky a odpovědi
Aktuality
Vstup do systému Track&Trace

Aktuality

Přehled nejaktuálnějších informací týkající se Track&Trace.

Evropští výrobci a dovozci musí žádat o kód v STC

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik byla jmenována vydavatelem jedinečného identifikátoru v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt