Seznam dokumentů vztahujících se k organizaci a podnikové strategii Státní tiskárny cenin, s. p.

Dokumenty pro veřejnost

Název souboru Dokument
Etická linka – Oznamování protiprávního nebo neetického jednání stáhnout
Etický kodex stáhnout
Interní protikorupční program stáhnout
Organizační struktura platná od 1. 1. 2024 stáhnout
Profesní životopisy odborných ředitelů stáhnout
Seznam poradenských společností a advokátních kanceláří stáhnout
STC akcionářem stáhnout
Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM stáhnout