Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR ve spolupráci se Ministerstvem zemědělství, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Státní tiskárnou cenin Vás zve na webinář Track & Trace – sledovatelnost jiných tabákových výrobků od 20. 5. 2024.
Kdy: 10. listopadu 2023 od 10:00 do 12:00 hodin
Kde: přes platformu Teams
Webinář určený pro zástupce výrobců, dovozců a distributorů tabákových výrobků bude zaměřený
na poskytnutí informací týkajících se sledovatelnosti tabákových výrobků jiných než cigarety a tabák
určený k ručnímu balení cigaret, pro které musí být systém zaveden od 20. 5. 2024. Cílem jednání
je informování o nových povinnostech a pomoc s praktickou aplikací legislativy.

Přednášející
• Ing. Mgr. Alena Třísková, ministerský rada, Oddělení potravinového práva a kvality potravin, Ministerstvo zemědělství
• Ing. Šárka Hanzelková, Ph.D., metodik, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední inspektorát
• Ing. Josef Řeháček, vedoucí útvaru interních projektů a vedoucí útvaru podpory Track and Trace, Státní tiskárna cenin, s. p.

Program
Přivítání a úvodní slovo
Aktuality v oblasti legislativy
Prezentace Státní zemědělské a potravinářské inspekce
Prezentace Státní tiskárny cenin, s. p.
Diskuze a různé
Svoji účast prosím potvrďte a případné dotazy zašlete do 2. 11. 2023 na petru@socr.cz
Detaily pro připojení budou zájemcům zaslány následně.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka ke stažení