Důležité upozornění: Technické chyby některých primárních úložišť

Upozorňujeme hospodářské subjekty na novou informaci, kterou zveřejnila EK na svých webových stránkách věnovaných problematice sledovatelnosti tabákových výrobků (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/20200615_tt_news_en.pdf). V oznámení hospodářským subjektů EK informuje o funkčnosti systému sledovatelnosti tabákových výrobků a o nedávných technických chybách ve fungování některých provozovatelů primárních úložišť. Touto chybou bylo dočasné zadržování setů dat některými primárními úložišti a/nebo nepředávání těchto dat do sekundárního úložiště dle platných pravidel a technických specifikací. Následně chybějící nebo zpožděná data do určité míry ovlivnila funkci ověřování zpráv zasílaných distributory. Byl tak zablokován distributorský řetězec, který nemohl s těmito tabákovými výrobky obchodovat v souladu s právními předpisy. Primární úložiště a příslušní výrobci a dovozci jsou proto vyzýváni k odstranění těchto chyb.

S ohledem na důsledky těchto chyb na distribuční řetězec provozovatel sekundárního úložiště částečně a dočasně přizpůsobí validační mechanismy prováděné routerem. Za účelem odblokování distribučního řetězce nebude validace routerem automaticky vést k zaslání chybové zprávy v případě, že se bude jednat o produkty, u kterých je nesprávně uvedeno, že zůstaly u výrobců, nebo u vyšších agregací, u kterých do routeru nebyla zaslána zpráva o předchozích nižších agregacích. Tato úprava potrvá do 31. srpna 2020 a umožní distributorům dále zasílat zprávy o pohybech produktů, u nichž se v primárních úložištích vyskytly technické chyby.

Dále provozovatel sekundárního úložiště přijme do 31. srpna 2020 několik opatření:

  • odmítání jakékoliv zprávy mimo posloupnost zasílané primárními úložišti
  • zavedení dobrovolného ověření routerem pro zprávy o odeslání zaslané primárními úložišti. Toto potvrzení bude sloužit výrobcům a dovozcům při pochybnostech o správném fungování jejich primárního úložiště a bude limitováno denním počtem potvrzení.
  • provozovatel sekundárního úložiště bude sledovat kontrolní součet kladných potvrzení zaslaných hospodářským subjektům routerem. Kontrolní součet bude udávat počet jedinečných identifikátorů v jednom potvrzení. Tato informace pomůže hospodářským subjektům odhalit případy chybějících výrobků v zásilce.

Validace zpráv zasílaných hospodářskými subjekty do routeru bude probíhat v nezměněné podobě, s výjimkou výše uvedených důvodů. Pokud subjekty budou nadále dostávat chybové zprávy, měly by postupovat následovně:

  • ověřit, zda jejich vlastní zpráva je v souladu se specifikací a reportovací zařízení je funkční
  • kontaktovat dodavatele a ověřit, zda jím odesílané zprávy byly zcela předány
  • pokud po kontaktování dodavatele není zjištěn zdroj chyb, existuje podezření na IT chybu a hospodářský subjekt by měl zvážit oslovení podpory provozovatele sekundárního úložiště jako provozovatele routeru (https://support.eutobaccotracing.com/secondaryportal).

Hospodářský subjekt se může obrátit také na SZPI (e-mail: TTT(zavináč)szpi.gov.cz), která může v odůvodněných případech zvážit ověření potřebných informací v sekundárním úložišti.

Zdroj: https://www.szpi.gov.cz/