Prodej nepotřebného majetku či pronájem 2020-07-17T11:39:03+02:00

Prodej nepotřebného majetku či pronájem

Na těchto stránkách jsou zveřejňována výběrová řízení na prodej nepotřebného majetku STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik (dále jen STC). Dále jsou zde zveřejňována výběrová řízení na pronájmy nemovitého majetku STC. Podrobnosti o konkrétním výběrovém řízení jsou uvedeny u každého jednotlivého případu.

Prodej nepotřebného movitého majetku:

  • Motorová a přípojná vozidla
  • Ostatní stroje a zařízení
  • Výpočetní a komunikační technika
  • Ostatní movité věci

Zde můžete vstoupit do sektoru Prodej nepotřebného movitého majetku.

Prodej, pronájem nemovitostí:

  • Byty a nebytové prostory
  • Bytové domy
  • Provozní budovy
  • Pozemky
  • Ostatní nemovité věci

Zde můžete vstoupit do sektoru Prodej nepotřebného nemovitého majetku či pronájmy.

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt