Na těchto stránkách jsou zveřejňována výběrová řízení na prodej nepotřebného majetku Státní tiskárny cenin, s. p. (dále jen STC). Dále jsou zde zveřejňována výběrová řízení na pronájmy nemovitého majetku STC. Podrobnosti o konkrétním výběrovém řízení jsou uvedeny u každého jednotlivého případu.

Prodej nepotřebného movitého majetku:

  • Motorová a přípojná vozidla
  • Ostatní stroje a zařízení
  • Výpočetní a komunikační technika
  • Ostatní movité věci

Zde můžete vstoupit do sektoru Prodej nepotřebného movitého majetku.

Prodej, pronájem nemovitostí:

  • Byty a nebytové prostory
  • Bytové domy
  • Provozní budovy
  • Pozemky
  • Ostatní nemovité věci

Zde můžete vstoupit do sektoru Prodej nepotřebného nemovitého majetku či pronájmy.