Stírací losy 2021-03-12T13:10:28+01:00

Stírací losy

Nabízíme výrobu stíracích losů ve špičkové kvalitě. Technologie výroby těchto losů je založena na kombinaci potisku tiskového archu technologií ofsetového tisku, digitálního tisku, sítotisku a následného dokončujícího zpracování. Samotný výrobní postup se může měnit v závislosti na požadavcích zákazníka. Technické zpracování stíracích losů vyráběných v STC je ověřeno soudním znalcem, zabývajícím se problematikou stíracích losů.

STC si vyvinula vlastní unikátní softwarové řešení pro generování tiskových podkladů. Kromě generování herních symbolů, validačních a dalších kódů zajišťuje generování kontrolních mechanismů, následně využívaných systémem pro kontrolu a řízení celého výrobního procesu. Úroveň a způsob zabezpečení jsou stěžejním prvkem všech produktů STC, tedy i losů. Velmi důležitá je rovněž termínová kázeň.

Tištěné produkty se stírací vrstvou je možné využít rovněž k financování dobročinných akcí, financování záchrany kulturního dědictví či dalších obdobných projektů. Výtěžek z jejich prodeje je možné věnovat k obecně prospěšnému zájmu celostátního nebo regionálního významu.

Stáhnout produktový list (PDF)

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt