Nabízíme výrobu stíracích losů ve špičkové kvalitě. Technologie výroby těchto losů je založena na kombinaci potisku tiskového archu technologií ofsetového tisku, digitálního tisku, sítotisku a následného dokončujícího zpracování. Samotný výrobní postup se může měnit v závislosti na požadavcích zákazníka. Technické zpracování stíracích losů vyráběných v STC je ověřeno soudním znalcem, zabývajícím se problematikou stíracích losů.

STC si vyvinula vlastní unikátní softwarové řešení pro generování tiskových podkladů. Kromě generování herních symbolů, validačních a dalších kódů zajišťuje generování kontrolních mechanismů, následně využívaných systémem pro kontrolu a řízení celého výrobního procesu. Úroveň a způsob zabezpečení jsou stěžejním prvkem všech produktů STC, tedy i losů. Velmi důležitá je rovněž termínová kázeň.

Tištěné produkty se stírací vrstvou je možné využít rovněž k financování dobročinných akcí, financování záchrany kulturního dědictví či dalších obdobných projektů. Výtěžek z jejich prodeje je možné věnovat k obecně prospěšnému zájmu celostátního nebo regionálního významu.

Produktový list

Stáhnout
stírací losy

Související produkty

Bankovky

Výroba bankovek tvoří speciální část výrobní náplně STC již od roku 1928, za které jsme obdrželi několik významných mezinárodních ocenění.

Více
Stírací losy
Plastové karty

Nabízíme karty z různých materiálů, s kontaktními a bezkontaktními čipy s celou řadou ochranných prvků v materiálu i designu.

Více
Stírací losy
Ostatní ceniny

Navrhujeme a vyrábíme běžné typy cenin jak v papírové podobě, tak v podobě plastových karet formátu ID-1 s možností personalizace.

Více
Stírací losy