Poslání

Jsme podnik s dlouholetou tradicí a moderními vizemi. Nabízí svým zákazníkům výrobu produktů s ceninovými ochrannými prvky v provozu vybaveném nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostními systémy. Zaměřujeme se na poskytování digitálních služeb a jejich další rozvoj a vývoj. Chceme být dlouhodobým, silným a stabilním partnerem pro zákazníky ze státní i komerční sféry v České republice, ale i zahraničí.

Vize

 • Profilovat se jako leader technologické skupiny, která je respektovaným dodavatelem v oboru polygrafické výroby od zpracování grafického návrhu, sazby, přípravy pro tisk, personalizace, vlastního tisku až po doručení produktu na místo určení.
 • Poskytovat kvalitně a komplexně digitální služby, nadále je rozvíjet a přicházet s novými vizemi v této oblasti.
 • Být konkurenceschopným a vyhledávaným dodavatelem komplexních služeb a technologicky vyspělých produktů.
 • Zajišťovat široké spektrum služeb tak, aby STC uspokojil individuální a komplexní požadavky svých zákazníků.
 • Dlouhodobě zvyšovat spokojenost zákazníků s produkty a službami.
 • Podporovat vlastní výzkum a vývoj, jehož výsledkem jsou inovativní produkty.
 • Vytvářet inspirativní prostředí pro své zaměstnance, ve kterém budou cítit podporu jejich osobního rozvoje a ocenění pracovních výsledků.
 • Být společensky a environmentálně odpovědná firma.

Největší přidané hodnoty ve spolupráci s námi

 • Zaměřujeme se na moderní technologie a vyspělá technologická řešení optimalizovaná pro konkrétního zákazníka.
 • Jsme týmem kvalifikovaných a zkušených odborníků.
 • Poskytujeme komplexní poradenství s osobním přístupem na základě dlouholetých zkušeností a porozumění potřeb zákazníka.
 • Nabízíme tradiční, ale také inovativní produkty a služby.
 • Jsme konkurenceschopní a naše nabídka je vždy vytvořena tak, aby odpovídala individuálním potřebám klienta.
 • Spolupracujeme pouze se spolehlivými a prověřenými dodavateli.
 • Respektujeme životní prostředí a trvale se zaměřujeme na jeho ochranu.

Historie

Historie vzniku Státní tiskárny cenin, s. p., je spjata se zrodem samostatného Československého státu, potřebou vlastní měnové soustavy a zajištění výroby bankovek. Zájmem státu bylo komplexně zajistit výrobu československých papírových peněz na špičkové úrovni v tuzemské tiskárně. Nově vytvořená Národní banka Československá zahájila výrobu v nové tiskárně bankovek v lednu 1928. Tiskárna dnes svým zákazníkům nabízí komplexní služby v oblasti polygrafické výroby a digitálních služeb. Celý proces výroby a logistiky splňuje požadavky na vysoký stupeň ochrany proti zneužití a je kladen velký důraz na minimalizaci rizik spojených s narušením bezpečnostní politiky.

1928

Zahájení činnosti tiskárny v rámci Národní banky Československé.

1937

Ocenění na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži za realizaci bankovky Kč 1000.

1950

Založení Státní banky Československé s oprávněním k tisku platidel ve vlastní tiskárně.

1953

Založení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik s cílem vyrábět bankovky, ceniny a státně důležité tiskopisy.

60. léta

Zintenzivnění exportních aktivit.

70. léta

Rozšíření produktového portfolia o cestovní doklady, stravenky, cestovní šeky, trestní bloky, malé loterie, atd.

1989

Ocenění bankovky Kčs 20 s portrétem J. A. Komenského pro svou uměleckou hodnotu.
Zároveň proběhla rozsáhlá modernizace tiskárny v souvislosti s přípravou nové emise bankovek.

2006

Zahájení výroby biometrických cestovních dokladů.

2008

Ocenění bankovky Kč 1000 s inovativními ochrannými prvky jako nejlepší bankovka roku.

2012

Zahájení výroby OP ve formátu ID1.

2018

90. výročí zahájení činnosti STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik.
Zahájení výroby eOP. Karty digitálních tachografů I. generace. 

2019

Certifikace ISO 14298 – Řízení bezpečnostního tisku.
Karty digitálních tachografů II. generace. 
Úspěšné spuštění projektu Track&Trace – tabákových výrobků

2020

Vznik nového Úseku digitálních služeb.
Rozvoj digitálních projektů jako jsou Track&Trace, e-Dokladovka a software pro tisk loterijních stíracích losů. 

2021

Zahájení výroby eOP s biometrickými údaji.

2022

Rozšíření produktového portfolia o stírací losy. U tohoto produktu s vysokým zabezpečením
STC
kombinuje tradiční ceninovou polygrafii a vlastní softwarové řešení.  

2023

Státní tiskárna cenin, s. p. u příležitosti 95. výročí vzniku mění svůj vizuální styl.

​​