Poskytování informací 2018-09-18T15:23:54+00:00

Poskytování informací

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinně zveřejňované informace

Název souboru Dokument
Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stáhnout
 Datum Název  Dokument
14.9.2018 Žádost o zaslání nebo zpřístupnění veřejných digitálních certifikátů “Certifikační autorita pro identifikační doklady” a “eIDSubCCA”, kterými lze ověřit integritu (podpis) certifikátů ukládaných do čipů občanských průkazů od 1. 7. 2018.  stáhnout
28.6.2018 1) Zda jako zaměstnavatel poskytuje STC svým zaměstnancům finanční příspěvek na životní pojištění v případě pojistných smluv soukromého životního pojištění, uzavřených mezi zaměstnanci STC, jako pojistníky, a institucí Česká pojišťovna, a.s. jako pojistitelem?

2) V případě, že jako zaměstnavatel poskytuje STC finanční příspěvek na životní pojištění svým zaměstnancům na smlouvy soukromého životního pojištění, uzavřené mezi nimi a Českou pojišťovnou, a.s., kolik takových finančních příspěvků na životní pojištění STC poskytla svým zaměstnancům za měsíc prosinec 2017 (uvést počet těchto finančních příspěvků) a jaká byla průměrná výše finančního příspěvku na životní pojištění poskytovaného STC zaměstnancům v měsíci prosinec 2017?

stáhnout
5.4.2018 Žádost o  informace o uveřejnění plného znění kupní smlouvy (bez cenzurovaných položek smlouvy, údajů o množství a ceně) mezi Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Smlouva se týká dodávek jízdních dokladů na základě výběrového řízení ze dne 12. 6. 2017. „Zhotovení a dodávka jízdních dokladů 2018 – 2019“. stáhnout
16.3.2018 Žádost o  informace o uveřejnění kupní smlouvy mezi Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Smlouva se týká dodávek jízdních dokladů na základě výběrového řízení ze dne 12. 6. 2017. „Zhotovení a dodávka jízdních dokladů 2018 – 2019“. stáhnout
Datum Název Dokument
27.3.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
9.3.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
6.2.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
20.1.2017 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
Datum Název Dokument
19.10.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.9.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.5.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
31.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
23.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
10.3.2016 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
Datum Název Dokument
14.12.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
11.11.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
4.11.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
23.6.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
16.6.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
4.5.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
30.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
14.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
3.4.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
27.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
19.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
9.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
5.3.2015 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
Datum Název Dokument
15.9.2014 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout
29.10.2014 Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. stáhnout

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt