Dotační projekty EU

Dotační projekty EU

Název projektu:

Pořízení výrobního a personálního systému a DMS
pro Státní tiskárnu cenin, s. p.

Cíl projektu:

Cílem projektu bude díky pořízení výrobního informačního systému, personálního informačního systému a systému pro řízení dokumentů zefektivnění zajištění vnitřních procesů, zajištění propojenosti informačních systémů, zrychlení vnitřních procesů a zvýšení kvality výstupů procesů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu:

Dopadem projektu bude díky pořízení výrobního informačního systému (ERP), personálního informačního systému a systému pro řízení dokumentů (DMS) zefektivnění zajištění vnitřních procesů, zajištění propojenosti informačních systémů, zrychlení vnitřních procesů a zvýšení kvality výstupů  procesů. Projekt je nízko rizikový, realizovatelný v daném čase, byly vytvořeny vnitřní podmínky pro jeho realizaci. Projekt bude realizován ve třech etapách, kdy každá obsahuje minimálně 4 hlavní aktivity.

Výsledek projektu:

Pořízeny budou 3 nové informační systémy:

1. výrobní informační systém (ERP);

2. personální informační systém;

3.systém pro řízení dokumentů (DMS).

Název projektu:

Opatření proti kybernetickým hrozbám

Cíl projektu:

Cílem projektu je zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů ve Státní tiskárně cenin, s. p. před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat. Nová bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod podnikových IS/KS v případě výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku.

Název projektu:

Opatření proti kybernetickým hrozbám II

Cíl projektu:

Cílem projektu je pokračování v posílení ochrany informačních a komunikačních systémů ve Státní tiskárně cenin, s. p. před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat.

Projekt navazuje na předchozí fázi, která zahrnovala zajištění chodu podnikových IS/KS v případě výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku. V této fázi se projekt zaměří na implementaci opatření, která zahrnují technické a softwarové nástroje pro ochranu proti pokročilým kybernetickým hrozbám.

Projekt tak přispěje k zajištění důvěryhodnosti, integrity a dostupnosti informačních a komunikačních systémů ve Státní tiskárně cenin, s. p. a ochraně jejich strategického významu pro stát.