Dotační projekty EU 2019-04-11T08:15:59+02:00

Dotační projekty EU

Název projektu:

Pořízení výrobního a ekonomického systému a DMS pro STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN státní podnik je spolufinancován Evropskou unií

Cíl projektu:

Cílem projektu bude pořízení výrobního informačního systému (ERP), ekonomického informačního systému a systému pro řízení dokumentů (DMS) zefektivnění zajištění vnitřních procesů, zajištění propojenosti informačních systémů, zrychlení vnitřních procesů a zvýšení kvality výstupů procesů.

Název projektu:

Opatření proti kybernetickým hrozbám

Cíl projektu:

Cílem projektu je zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů ve Státní tiskárně cenin před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat. Nová bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod podnikových IS/KS v případě výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku.

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt