Zveme Vás na seminář zaměřený na systém sledovatelnosti tabákových výrobků

Vážení návštěvníci webu,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na společný seminář příslušných vnitrostátních orgánů, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších dotčených hospodářských subjektů, zaměřený na praktickou aplikaci nařízení Komise (EU) č. 2018/574 týkajícího se systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Seminář se bude konat 24. dubna 2019 od 10 do 13 hodin na Ministerstvu zemědělství a je určen zejména pro maloobchodní prodejce tabákových výrobků.

Cílem semináře je zejména:

  • informovat odbornou veřejnost o nově zaváděném systému sledovatelnosti tabákových výrobků od 20. května 2019,
  • informovat o povinnostech, které budou muset jednotlivé články obchodního řetězce plnit,
  • informovat o spuštěném webovém portálu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, procesu registrace článků obchodního řetězce a přidělování identifikačních kódů.

Účast na semináři je bezplatná. Informace o registraci na seminář naleznete v přiložené pozvánce.