Zveme Vás na seminář zaměřený na systém sledovatelnosti tabákových výrobků

Zveme Vás na seminář zaměřený na systém sledovatelnosti tabákových výrobků

Vážení návštěvníci webu,

tímto si Vás dovolujeme pozvat na společný seminář příslušných vnitrostátních orgánů, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a dalších dotčených hospodářských subjektů, zaměřený na praktickou aplikaci nařízení Komise (EU) č. 2018/574 týkajícího se systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Seminář se bude konat 24. dubna 2019 od 10 do 13 hodin na Ministerstvu zemědělství a je určen zejména pro maloobchodní prodejce tabákových výrobků.

Cílem semináře je zejména:

  • informovat odbornou veřejnost o nově zaváděném systému sledovatelnosti tabákových výrobků od 20. května 2019,
  • informovat o povinnostech, které budou muset jednotlivé články obchodního řetězce plnit,
  • informovat o spuštěném webovém portálu STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik, procesu registrace článků obchodního řetězce a přidělování identifikačních kódů.

Účast na semináři je bezplatná. Informace o registraci na seminář naleznete v přiložené pozvánce.