Registrace Track&Trace u vydavatele Státní tiskárny cenin

Aby mohly být splněny povinnosti vyplývající si § 13f zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích související se sledovatelností tabákových výrobků (včetně zahřívaných tabákových výrobků, tabáku do vodní dýmky, doutníků, doutníčků, žvýkacího a šňupacího tabáku, dýmkového tabáku), je nutné, aby byly zapojené hospodářské subjekty registrované u vydavatele příslušného pro ČR Státní tiskárny cenin, s. p.

S účinností od 20. 5. 2024 se tyto povinnosti týkají všech tabákových výrobků.

Registraci u Státní tiskárny cenin, s.p. lze bezplatně provést na adrese https://znacenitabaku.cz/tpd/register

O identifikační kódy hospodářských subjektů, zařízení a strojů musí v souladu s § 12c zákona č. 110/1197 Sb. výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor tabákových výrobků. Maloobchodní prodejny při registraci volí typ zařízení 3 a do této kategorie má být zařazen např. supermarket, restaurace, bar, trafika, e-shop, čerpací stanice, hotel, automat atd.

Pokud maloobchodní prodejce nesdělí identifikační kód svého zařízení svému dodavateli, nemůže mu distributor tabákové výrobky po uvedeném datu dále dodávat. Maloobchodní prodejce pohyb tabákových výrobků již nezaznamenává. Se souhlasem maloobchodního prodejce může registraci provést jiný již zaregistrovaný hospodářský subjekt a pouze identifikační kódy prodejci sdělit.

Tabákové výrobky, které byly vyrobeny v EU nebo dovezeny do EU před 20. 5. 2024 mohou zůstat ve volném oběhu do 20. 5. 2026 a jejich pohyb nebude sledován.