STC realizuje pro stát významné projekty jako komplexní službu na klíč. Zajišťuje roli systémového integrátora, kdy část služeb poskytuje přímo (výrobu a personalizaci dokladů) a část služeb je realizována prostřednictvím dodavatelů (implementace, provoz, respektive podpora specifických informačních systémů a certifikačních autorit).

Projekt digitálního tachografu realizuje STC pro Ministerstvo dopravy od března 2018 a zahrnuje dvě základní oblasti. Jedná se o výrobu a personalizaci paměťových karet, které jsou užívány v systému digitálního tachografu České republiky. Vyrábíme čtyři druhy karet:

  • karty řidiče,
  • karty dílny,
  • karty podniku
  • a kontrolní karty.

Druhou oblastí projektu je poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje informačního systému digitálního tachografu, který je klasifikován jako významný informační systém veřejné správy. Je provozován jako webová služba a slouží pro podporu vydávání paměťových karet a pro kontrolní orgány. Součástí poskytovaných služeb je i podpora uživatelů systému. Služby provozu a podpory informačního systému jsou zajišťovány prostřednictvím strategického partnera a STC plní v této oblasti roli systémového integrátora.

Výhodou projektu je komplexnost a efektivita služby. Centrální personalizace dokladů v agendě řidičů a jejich distribuce prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu, příspěvkové organizace Ministerstva dopravy, tvoří ucelený systém jednotného místa přinášející časovou i finanční úsporu.

Hlavními tématy nejbližší budoucnosti je rozvoj agendy jak v rámci eGovernmentu s cílem zlepšení služeb směrem k občanovi, tak v zájmu zvyšování bezpečnosti silničního provozu.