Státní tiskárna cenin, s. p. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky stc.cz.

Stav souladu

Tento web částečně splňuje technickou normu EN 301 549 V3.2.1 a dodržuje pravidla přístupnosti WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.2 na úrovni AA. Cílem těchto standardů a pravidel je zajistit, aby internetové stránky byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:

Některé informace na tomto webu jsou dostupné ve formátu PDF či jiných formátech.

  • Na webové stránce se mohou výjimečné objevit přílohy jako jsou textové dokumenty, tabulky, prezentace a PDF soubory, která nemusí být zcela přístupné.
  • Veškeré podstatné dokumentace jako jsou např. obchodní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů, zásady cookies aj. na webových stránkách dostupné vždy v textové podobě.

Některé obrázky nemají zcela správný alternativní popisek.

  • Určité obrázky na webu mohou mít automaticky vygenerované alternativní popisky obrázků s využitím názvu stránky, na které se obrázek nachází.
  • Vlastník webu vynaloží přiměřené úsilí k tomu, aby důležité obrázky měly adekvátní a ručně tvoření popisek vystihují si podstatu daného obrázku.

Některé obrázky obsahují text.

  • Grafické schéma Track&Trace obsahuje texty, které by přesunem do alternativního textu ztratily svůj význam.
  • Stránka Normy ISO obsahuje obrázky certifikátů s množstvím textů v obrázku. Důležité je však především číslo splněné normy, to je umístěné v alternativním popisu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne [15.5.2024] a následně revidováno téhož dne. Vypracování proběhlo v souladu s metodickým pokynem Ministerstva vnitra České republiky k příslušnému zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu podatelna@stc.cz.

Státní tiskárna cenin, s. p.
Růžová 943/6
Nové Město
110 00 Praha 1

telefon: +420 236 031 225
e-mail: obchod@stc.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení
4WORKS Solutions s.r.o.
Na Přesypu 25/716
182 00 Praha 8
e-mail: support@4ws.cz

Postupy pro prosazování práva

Pokud nebudou vaše podněty uspokojivě vyřešeny pomocí kontaktů výše, můžete se obrátit na následující kontakty:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz