Základní informace
Dokumenty ke stažení
Otázky a odpovědi
Aktuality
Vstup do systému Track&Trace

Technická podpora:

(pondělí – pátek od 8:00 – 16:00 hod)

Digitální značení tabákových výrobků představuje aplikaci jedinečného identifikátoru ve formátu digitálního kódu na obal výrobku v průběhu jeho výroby. Digitální kód je jedinečný pro daný výrobek a obsahuje zabezpečení proti jeho padělání. Toto značení umožňuje následně sledovat pohyb konkrétního výrobku na cestě od výrobce k prvnímu maloobchodnímu prodejci (tzv. systém Track&Trace).

STC byla, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671, jmenována veřejným vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků pro Českou republiku ve smyslu čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Digitální značení ve spojení s Track&Trace systémem zajišťuje

 • garanci původu a kvality výrobků pro domácí i zahraniční odběratele a spotřebitele,
 • zvýšení ochrany výrobků, ztížení podmínek pro padělatele,
 • zvýšení kontroly pohybu jednotlivých výrobků na cílových trzích,
 • zjednodušení stahování informací o prodeji konkrétního výrobku,
 • přístup k veřejně dostupné službě pro prokázání původu a kvality zboží.

Cílem je zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a původu výrobku a minimalizace prostoru pro černý trh zdokonalením značení výrobků, monitorováním objemů výroby, kontrolou pohybu zboží v rámci celého dodavatelsko/odběratelského řetězce.

Směrnice EP a Rady 2014/40/EU – článek 15 (Sledovatelnost)

 • stanoví, všechny tabákové výrobky musí být označeny jedinečným identifikátorem (UID);
 • stanoví údaje, které jsou součástí UID;
 • stanoví údaje, které musí být dostupné v elektronické podobě propojením s UID;
 • stanoví další povinnosti členským státům k zajištění přístupu k uchovávaným údajům;

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/574

 • stanovuje technické standardy pro zavedení a provozování systémů pro sledování tabákových produktů;

Na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 musí mít každý hospodářský subjekt, zapojený do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID), přidělený oficiálně jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních maloobchodních prodejců a výdejních automatů.

Zapojené instituce jsou Ministerstvo zemědělství ČR a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Účinnost od 20. 5. 2019 pro cigarety a tabák určený k ručnímu balení cigaret.

Účinnost od 20. 5. 2024 pro jiné tabákové výrobky.

Schéma systému Track&Trace

Základní informace

Časový harmonogram

Sledujte časový harmonogram s nejdůležitějšími milníky, který Vám napomůže ohlídat si důležité termíny a mít vše včas a řádně připravené pro úspěšné zapojení do systému Track&Trace.

Termín Milník
2/2019 Podpis právně závazného dokumentu s vybraným dodavatelem řešení
2/2019 Zahájení realizační fáze dodávaného řešení
6. 3. 2019 Spuštění speciálních webových stránek pro Track&Trace
3/2019 Akceptace dodávaného řešení
3-4/2019 Ověření připojení hospodářských subjektů
3-4/2019 Zahájení registrace hospodářských subjektů
4/2019 Podpisy smluv s výrobci
5/2019 Přechod do produkčního provozu
20 May 2019 Zahájení poskytování provozních služeb

Registrace

Registrovat se musí všechny hospodářské subjekty, které se podílejí na obchodu s tabákovými výrobky v rámci Evropské unie. K dnešnímu dni se do projektu zapojilo více než 20 tisíc hospodářských subjektů v České republice.

Co musím udělat, když jsem:

První maloobchodní prodejce

První maloobchodní prodejce je subjekt, který poprvé uvádí tabákové výrobky na trh pro konečného spotřebitele. V rámci systému Track&Trace je jediným úkolem prvního maloobchodního prodejce se zaregistrovat v systému provozovaném STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik (STC) a tímto způsobem získat identifikační kód hospodářského subjektu a kód zařízení. STC plánuje spustit registraci začátkem dubna, o čemž budete informováni na našich webových stránkách. Registrace bude probíhat na jednoduchém webovém formuláři, pro jehož vyplnění budou vyžadovány základní informace jako jsou například IČO, sídlo subjektu, adresy provozoven, kontaktní email a telefon.

Distributor

Je povinný se zaregistrovat, podobně jako první maloobchodní prodejce. Další povinností je vést záznamy a zajistit jejich přenos do Routeru a Sekundárního úložiště související s tabákovými výrobky, jejich importem, skladováním a předáváním dál.

Výrobce nebo Dovozce

V souladu s Prováděcím nařízením (EU) 2018/574 jsou Výrobci a Dovozci povinni zajistit označování jednotkových a skupinových balení tabákových výrobků. Pro tento účel je nezbytné zajistit tyto činnosti:

 • Předložit žádosti STC o vydání identifikačních kódů pro hospodářské subjekty, zařízení a stroje.
 • Předložit žádosti STC o vydání jedinečných identifikátorů pro balení tabákových výrobků.
 • Označit obal jedinečným identifikátorem (nikoliv čipem).
 • Integraci s Routerem a Sekundárním úložištěm.
 • Vést záznamy událostí související s pohybem tabákových výrobků a přenášet požadované informace do nadřazených systémů (Router, Sekundární úložiště).

Samotnou Registraci je možné provést dvěma způsoby

 • Hospodářský subjekt se zaregistruje sám
 • Do systému registrovaný subjekt zavede, na základě souhlasu, jiný subjekt. Například Distributor má možnost hromadně naimportovat do systému všechny své odběratele, kteří po úspěšné registraci obdrží e-mail s odkazem na potvrzení a dokončení Registrace.