STC jako vydavatel U_IID kódů pro ČR, Vás chce informovat, že změny vyplývající z nového prováděcího nařízení 2023/448 aktuálně zapracováváme do systému TT.

  1. Přehled změn a technické informace budou dostupné na našich stránkách a ve stejném čase budou zaslány kontaktním osobám.
  2. Přehled změn a technické informace o dopadu na systém připravujeme. O novinkách vás budeme informovat na našich stránkách - https://stc.cz/produkty/track-trace/ , a zároveň je zašleme kontaktním osobám jednotlivých výrobců.

V současné době vyvíjíme změny podle požadavků specifikace verze 2.0.0. Předpokládáme, že upravenou specifikaci rozhraní zveřejníme do 31.10.2023. Specifikace bude poskytnuta ve stejné podobě jako doposud, tzn. v Swaggeru.

Úpravy plánujeme nasadit do testovacího QA prostředí 21. listopadu 2023.

  1. V případě řešení propojení na sekundární úložiště, kde je poskytovatel Dentsu, veškeré informace nalezne zde: https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com/
  2. V případě že budete mít jakékoliv další otázky neváhejte nás vždy informovat na info@znacenitabaku.cz