Odrazí se odchod Velké Británie z EU na Track&Trace?

Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise se oficiálně vyjádřilo k případnému odchodu Velké Británie z Evropské unie v souvislosti s Track&Trace, sledování tabákových výrobků. Hlavním sdělením je, že Velké Británii nebude udělena žádná výjimka a bude na ní nahlíženo jako na stát mimo Evropskou unii, a to jak z pohledu dovozce, tak vývozce tabákových výrobků. Úplné znění vyjádření naleznete na oficiálních stránkách evropské komise.