Veselé Velikonoce!

Vážení obchodní partneři, 

dovolte nám při této příležitosti popřát Vám všem krásné Velikonoce v kruhu Vaší rodiny. Užijte si svátky jara ve zdraví, lásce a radosti. Těšíme se na brzké setkání.

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel STC