Evropští výrobci a dovozci musí žádat o kód v STC

Evropští výrobci a dovozci musí žádat o kód v STC

Vážení obchodní partneři, návštěvníci webu,

Na základě Usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 17. 10. 2018 byla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik jmenována vydavatelem jedinečného identifikátoru v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. Česká republika, prostřednictvím Ministerstva zemědělství, uplatnila u Evropské komise výjimku „Place of destination“ v oblasti generování kódů, která opravňuje k vydávání kódů pro zahraniční tabákové výrobky umisťované na tuzemském trhu. Výrobci a dovozci z celé Evropské unie, kteří chtějí tabákové výrobky dodávat na území České republiky, musí zažádat o jedinečný identifikátor STÁTNÍ TISKÁRNU CENIN, státní podnik.