Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Vážení návštěvníci webu,

rádi bychom Vás informovali, že 12. května 2021 vejde v platnost novela zákona 110/1997 Sb., Zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela adaptuje nařízení Evropské unie o úředních kontrolách, které zavádí novou právní úpravu úředních kontrol mj. tabákových výrobků a potravin. Od dnešního dne je novela publikována ve Sbírce zákonů pod č. 174/2021 Sb.

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik byl jmenován podle čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 na území České republiky jediným vydavatelem:

– jedinečného identifikátoru na úrovni jednotkového balení podle čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,

– jedinečného identifikátoru na úrovni skupinového balení podle čl. 10 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,

– identifikačního kódu hospodářského subjektu podle čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574,

– identifikačního kódu zařízení podle čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 a

– identifikačního kódu stroje podle čl. 18 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574.

I nadále jsme tady pro veškeré hospodářské subjekty, které se podílejí na obchodu s tabákovými výrobky v rámci Evropské unie. Stačí se zaregistrovat v systému Track&Trace provozovaném STC.