Specifikace připojení k sekundárnímu úložišti

Specifikace připojení k sekundárnímu úložišti

Vážení návštěvníci webu,

rádi bychom Vás upozornili, že 21. 2. 2019 provozovatel sekundárního úložiště Dentsu Aegis Network Switzerland AG zpřístupnil poskytovatelům provozujícím primární úložiště, vydavatelům identifikátorů a hospodářským subjektům seznam specifikací potřebných pro výměnu údajů se sekundárním úložištěm a routerem a společný datový slovník. Dokumenty jsou dostupné na adrese https://eu-secondary.dentsuaegistracking.com a na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en.
Spuštění sekundárního úložiště pro testovací účely je plánované na 20. března 2019.