V souvislosti s postupným přechodem státních dokladů na plastovou kartu, vybudovala STC v roce 2005 provoz výroby plastových karet. V současné době se jedná o jeden z nosných provozů, který vyrábí polotovary dokladů pro personalizační centrum. Zbylé výrobní kapacity pak vyplňují komerční zakázky.

Výroba karet v STC se vyznačuje vysokou kvalitou zpracování a vysokým stupněm zabezpečení ve všech etapách výrobního procesu. Nabízíme výrobu karet z různých materiálů, s kontaktními a bezkontaktními čipy, s celou řadou ochranných prvků jak v materiálu, tak v designu. Pro své zákazníky zajišťujeme proces výroby od návrhu grafického designu, přes výrobu karet, personalizaci až po doručení karet na místo určení.

Produktový list

Stáhnout
plastové karty

Související produkty

Doklady

Doklady patří mezi naše stěžejní produkty. Především to jsou osobní a cestovní doklady, doklady pro řidiče a veřejnou správu, aj.

Více
Plastové karty
Cenné papíry

U těchto druhů cenin klademe důraz na estetickou přijatelnost, cenově efektivní výrobu, životnost a odpovídající ochranu proti falzifikaci.

Více
cenné papíry
Stírací losy

Nabízíme hry se stíracím polem s vysokým stupněm zabezpečení ve vyšších i malých sériích. Naše technické zpracování stíracích losů je ověřeno soudním znalcem.

Více
stírací losy