Aktuální i archivní údaje k veřejným zakázkám zveřejňuje Státní tiskárna cenin, s. p. na profilu zadavatele.