Unikátní výstava STC s Evou Haškovou

Unikátní výstava STC s Evou Haškovou

V poslední době je čím dál častěji jméno ak. mal. Evy Haškové skloňováno v médiích v souvislosti s bankovkovou tvorbou. A když se řeknou bankovky, většina z vás si vybaví Státní tiskárnu cenin, kde se tyto cenné papírky tisknou. Vzájemné propojení nedalo na sebe dlouho čekat. Nabízíme vám unikátní příležitost, a to na jednom místě vidět grafickou tvorbu ak. mal. Evy Haškové a ceninovou tvorbu Státní tiskárny cenin, v Galerii 9 v Praze.

Na první pohled toto neobvyklé spojení vznikalo postupně, nejintenzivněji však od roku 2017. Evě Haškové se podařilo svou úspěšnou účastí ve výtvarné soutěži na první pamětní bankovku v historii České republiky zapojit do bankovkové tvorby. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN měla tak možnost s touto výjimečnou autorkou navázat spolupráci a jejím výtvarným návrhům dát hmatatelnou podobu. Kromě již zmiňované první Pamětní bankovky s portrétem Aloise Rašína výtvarně zpracovala Pamětní list v podobě bankovky pro Premonstrátský řád u příležitosti 900. výročí založení prvního premonstrátského kláštera. Jeden z posledních společných projektů byl Pamětní list v podobě bankovky s portrétem Václava Havla, který má připomenout desáté výročí Havlova odchodu (18. 12. 2011) a jeho nedožité 85. narozeniny. Jako poděkování za dosavadní spolupráci se STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN rozhodla uspořádat společnou výstavu a představit část vlastních grafických děl Evy Haškové, ale také ukázky společné tvorby na jednom místě. Všechny tyto práce máte možnost prohlédnout si v Galerii 9, kterou nám laskavě zapůjčil Úřad městské části Prahy 9. Poděkování patří také společnosti České dukáty s.r.o., která zapůjčila originály medailí s portrétem Václava Havla podle návrhu Jiřího Harcuby, vydané v limitované edici společně s pamětním listem. Je to jedinečná příležitost a pravděpodobně poslední, kdy je možné široké veřejnosti představit společně tyto sběratelsky hodnotné kousky, věnované prvnímu polistopadovému prezidentovi Václavu Havlovi.

Výstava potrvá od 7. 12. 2021 – 13. 1. 2022 na adrese Galerie 9, přízemí vysočanské radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9.

Vstup je volný, ale pouze ve dnech pondělí až čtvrtek 10:00 – 19:00 hod. Otevírací dobu si prosím vždy před plánovanou návštěvou ověřte na stránkách www.galerie9.cz (během vánočních svátků je galerie uzavřena).

Upozorňujeme, že návštěvníci se musí řídit aktuálními proticovidovými opatřeními.