OFSET

Ofset patří do kategorie tisku z plochy, kde tisknoucí a netisknoucí místa jsou na rozdíl od ostatních tiskových technik v jedné výškové úrovni. Ofsetový tisk je nepřímá tisková technika, při které se barva z tiskové formy přenáší na potiskovaný materiál přes další válec. Jedná se dnes o nejrozšířenější a hlavní tiskovou technologii vůbec. STC nabízí možnosti využití ofsetové technologie i ceninovým způsobem např. při tzv. irisovém tisku (plynulého přechodu různých odstínů barev), aplikaci vysoce světlostálých, oděruvzdorných a velkého sortimentu speciálních ceninových barev. Díky tomu je ofsetový tisk v STC vhodný pro bezpečnostní zajištění široké palety ceninových tiskovin.

V STC je využívaná technika klasického ofsetu (ofsetu s vlhčením) i technologie bezvodého či suchého ofsetu. Díky této kombinaci umíme potisknout nejvyšší kvalitou klasické papírové materiály a zároveň i polykarbonátové či PVC fólie.

Technologie ofsetu patří díky využití tzv. irisového přechodu barev a možnosti široké palety ceninových barev k nejběžnějším a nejdostupnějším způsobům bezpečnostního zajištění tiskovin.