INTAGLIO TISK

Intaglio tisk je tisková technika pracující na principu tisku z hloubky. Tisková forma je reliéfní a tiskové prvky jsou zahloubeny pod úroveň netisknoucích prvků – je tomu tedy opačně než u tisku z výšky (knihtisku). Do skupiny tisku z hloubky lze zařadit i umělecké tiskové techniky ocelotisk a měditisk, kterými STC rovněž disponuje. Tisková místa jsou zaplněna velmi hustou tiskovou barvou a za vysokého tlaku a teploty při tisku dochází k přenosu barvy na potiskovaný materiál, zpravidla papír. Intaglio tisk, nazývaný také jako liniový hlubotisk, se používá k reprodukci rytin a tiskových prvků složených z jemných linek. Díky vysokému nánosu tiskové barvy rozpoznatelné hmatem je jedním z nejvýznamnějších ochranných prvků v zajištění cenin.

Technologie intaglio tisku se díky své výrobní i finanční náročnosti především na přípravu tiskových forem využívá hlavně při výrobě bankovek, státních dokumentů a tiskovin vyžadujících velmi vysoké nároky na bezpečnostní zajištění proti padělání.