STC vyrábí inovované karty do digitálních tachografů

Státní tiskána cenin po čtyřech letech zahájila výrobu a personalizaci nové verze karet do digitálních tachografů 2. generace. Změna se netýká designu, ale elektronické části. V souvislosti s povinností zavedení druhé verze druhé generace inteligentních tachografů bude možné zaznamenat na karty nové technické požadavky, například zaznamenávat činnosti řidiče za delší časové období, než tomu bylo dříve, informace o překročení hranic ostatních států, o nakládce a vykládce nákladu apod.

Státní tiskárna cenin, s. p. (STC) zajišťuje výrobu a personalizaci karet do digitálních tachografů pro Ministerstvo dopravy ČR od března 2018. Jedná se celkem o čtyři druhy karet, a to karty řidiče, karty dílny, karty podniku a kontrolní karty. Kromě výroby a personalizace karet zajišťuje ve spolupráci s MONET+ komplexní servis služeb provozu, podpory a rozvoje informačního systému digitálního tachografu.

Od roku 2019 STC vyrábí karty do digitálních tachografů 2. generace, které prošly v těchto měsících významnou změnou na základě požadavků Evropské unie. STC splnila ve stanoveném termínu své závazky a od 17. 7. 2023 vyrábí a personalizuje inovovanou verzi karet digitálního tachografu (Karty DT G2V2). Termín vyplývající z právních předpisů EU tak byl ze strany ČR dodržen.

Z pohledu designu karet nedošlo k žádné změně, změny se týkají elektronické části dokladu. Vizuálně jsou karty od předchozí verze odlišeny novým číslem typového schválení, uvedeným na zadní straně karty (004). Nové karty G2V2 jsou zpětně kompatibilní a funkční i v současných tachografech. Při použití v nových tachografech G2V2 umožňují provedení nově požadovaných záznamů, jak je uvedeno výše. Stejně tak všechny dříve vydané karty DT zůstávají platné a funkční.    

Z pohledu pořizování žádostí a informačního systému (ISDT) nedošlo v souvislosti se zahájením vydávání Karet DT G2V2 k žádným změnám. Pro žadatele o vydání karty se tak nic nemění. Během přechodu na novou verzi nevznikly žádné výpadky ani komplikace při nabírání žádostí nebo potíže s fungováním informačního systému.

STC úspěšně prošla kompletní recertifikací karet s novým čipem. Současně nezbytné testy interoperability nad personalizovanými vzorky testovacích karet DT G2V2 dopadly úspěšně a následně byly vydány všechny potřebné dokumenty, které dokazují, že STC je kvalitním, spolehlivým a profesionálním dodavatelem tohoto dokladu. Informace o udělení typového schválení STC jako výrobci je zveřejněna na webových stránkách JRC (https://dtc.jrc.ec.europa.eu/dtc_card_status.php.html). STC je teprve sedmou společností, které bylo typové schválení pro G2V2 v rámci EU uděleno.

Je vhodné připomenout, že výhodou projektu je komplexnost a efektivita služby. Centrální personalizace dokladů v agendě řidičů a jejich distribuce prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu, příspěvkové organizace Ministerstva dopravy, tvoří ucelený systém jednotného místa přinášející časovou i finanční úsporu.

STC děkuje všem, kteří se na úspěšné implementaci jakkoli podíleli, za skvělou spolupráci.