„Projekt 24 + 5“  získal zvláštní ocenění

„Projekt 24 + 5“  získal zvláštní ocenění

Magazín Egovernment pořádal 13. ročník soutěže, jejímž cílem je představovat ty nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR. Na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo 19. 11. 2018 v Obecním domě pod záštitou Ing. Vladimíra Dzurilly, zmocněnce pro IT a digitalizaci, získalo Ministerstvo vnitra ČR cenu v kategorii „Speciální ocenění“ za „Projekt 24 + 5“ “ (zkrácení lhůt pro vydávání osobních dokladů občanům) na jehož realizaci se podílela také STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN.

Cílem projektu bylo vylepšit služby poskytované občanům státní správou tím, že budou mít možnost získat plnohodnotný občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě, a to do 5 pracovních dní a do 24 hodin pracovního dne. Projekt měl vyřešit situace, kdy občan nutně potřebuje mít osobní doklad dříve než v běžné zákonné 30-ti denní lhůtě pro vydání (např. urychlené vycestování do zahraničí, podpis smluv, prokázání totožnosti při jiných úředních jednáních atp.).

Velice nás těší toto ocenění a zároveň zavazuje i nadále rozvíjet, úspěšně vyrábět a bezproblémově uvádět do praxe své produkty a služby.

Státní tiskárna cenin v roce 2017 vyrobila 850 tisíc cestovních dokladů, z toho 25 tisíc kusů v režimu Blesk. Občanských průkazů ve stejném roce vyrobila 1,5 miliónů kusů, 900 tisíc kusů řidičských průkazů, z nich 100 tisíc v režimu Blesk. Doklady představují významný podíl na celkové produkci STC (65 % ).