Track&Trace

Digitální značení výrobku představuje aplikaci digitálního kódu na obal výrobku v průběhu jeho výroby. Digitální kód je jedinečný pro daný výrobek a obsahuje zabezpečení proti padělání. Spotřebitel nebo kontrolní orgán má možnost odhalit pomocí digitálního kódu aplikovaného na obalu produktu cestu výrobku v celém dodavatelském řetězci (např. místo a čas výroby, pro kterou zemi je výrobek určen, trasa přepravy, první maloobchodní prodejce atd.)

Cíle:

  • zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a původu výrobku,
  • minimalizace prostoru pro černý trh zdokonalením značení výrobků, monitorováním objemů výroby, kontrolou pohybu zboží v rámci celého dodavatelsko/odběratelského řetězce.

Digitální značení ve spojení s Track&Trace systémem zajišťuje:

  • garanci původu a kvality vlastních výrobků pro domácí i zahraniční odběratele a spotřebitele,
  • zvýšení ochrany výrobků, ztížení podmínek pro padělatele,
  • zvýšení kontroly pohybu jednotlivých výrobků na cílových trzích,
  • zjednodušení stahování informací o prodeji konkrétního výrobku,
  • přístup k veřejně dostupné službě pro prokázání původu a kvality zboží.

STC i nadále poskytuje komplexní služby v oblasti ceninové a neceninové polygrafické výroby. Sleduje současné trendy trhu a intenzivně se věnuje inovaci stávajících a vývoji nových produktů. Track&Trace je jedním z nich.

Pro více informací navštivte náš web Track&Trace

90 let s vámi

Bankovky, doklady, cenné papíry, plastové karty, ostatní ceniny.

Kontakt