STC jako jediná v EU může provozovat systém o pravosti a původu tabákových výrobků

STC jako jediná v EU může provozovat systém o pravosti a původu tabákových výrobků

Na základě Usnesení vlády ČR č. 671 ze dne 17. 10. 2018 byla STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik jmenována vydavatelem jedinečného identifikátoru v souladu s Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/574 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků. V návaznosti na toto jmenování získala STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik dne 9. 11. 2018, jako první z oficiálně jmenovaných vydavatelů jedinečného  identifikátoru v Evropské unii, rovněž jedinečný kód vydavatele těchto identifikátorů.

Digitální značení výrobku představuje aplikaci digitálního kódu na obal výrobku v průběhu jeho výroby. Digitální kód je jedinečný pro daný výrobek a obsahuje zabezpečení proti padělání. Spotřebitel nebo kontrolní orgán má možnost odhalit pomocí digitálního kódu aplikovaného na obalu produktu cestu výrobku v celém dodavatelském řetězci (např. místo a čas výroby, pro kterou zemi je výrobek určen, trasa přepravy, první maloobchodní prodejce atd.)

Cíle:

  • zvýšení informovanosti spotřebitele o pravosti a původu výrobku,
  • minimalizace prostoru pro černý trh zdokonalením značení výrobků, monitorováním objemů výroby, kontrolou pohybu zboží v rámci celého dodavatelského řetězce.

Digitální značení ve spojení s Track&Trace systémem zajišťuje:

  • garanci původu a kvality vlastních výrobků pro domácí i zahraniční odběratele a spotřebitele,
  • zvýšení ochrany výrobků, ztížení podmínek pro padělatele,
  • zvýšení kontroly pohybu jednotlivých výrobků na cílových trzích,
  • zjednodušení stahování informací o prodeji konkrétního výrobku,
  • přístup k veřejně dostupné službě pro prokázání původu a kvality zboží.

STC i nadále poskytuje komplexní služby v oblasti ceninové a neceninové polygrafické výroby. Sleduje současné trendy trhu a intenzivně se věnuje inovaci stávajících a vývoji nových produktů. Track&Trace je jedním z nich.