STC umí spojit nejnovější technologie a postupy komerčních firem se stabilitu a zázemí státního podniku. Díky tomu jsme byli, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671, jmenováni veřejným vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků pro Českou republiku ve smyslu čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Na podzim roku 2018 jsme byli jmenováni Vydavatelem pro Českou republiku, abychom o půlroku později, jaro 2019, spouštěli systém Track and Trace pro všechny tabákové výrobky prodávané na území ČR jako jedni z prvních v Evropě vůbec. Dokonce jsme po oficiálním spuštění 20. května 2019 pomáhali s vydáváním kódů i do jiných zemí, kde se projekt nepodařilo spustit dle plánovaného harmonogramu.

Tento systém značení aktuálně provozujeme pro tabákové výroby, ale jeho využití pro jiné produkty, či části průmyslu, se přímo nabízí, od masa, přes hnojiva až po třeba výbušniny nebo farmacii.

V principu jde o to, že jedna centrální autorita rozdělí Registrační kódy všem subjektům zapojeným do výroby, distribuce, skladování a prodeje. Tato autorita pak generuje unikátní kódy, které aplikují výrobci a dovozci na produkty. A celý systém se uzavírá tím, že každý článek v procesu hlásí do centrálního uložiště pohyb těchto produktů (např. já výrobce 123, chci vyrábět tento produkt, žádám pro něj o kód; posléze já výrobce 123 jsem předal výrobky s kódy 1 a 2 distributorovi 567; distributor hlásí, já 456 jsem předal výrobek 1 prodejci 789). Výsledek je, že kdykoliv načtete kód daného výrobku (čárový, DOT code, QR code), dozvíte se dotazem do centrálního úložiště kompletní životopis (kdy a kdy vyrobil, kam převezl, jak skladoval…) výrobku.

Proč využít systém Track nad Trace i pro další jiné komodity?

  • systém poskytuje ochranu konečného spotřebitele
  • zvyšuje se důvěra zákazníka ke značce, výrobci, případně dodavateli
  • systém poskytuje ochranu trhu a státu (zamezuje obcházení zákonů, výběr cla a spotřební daně atd.)
  • podstatná část životního cyklu výrobku je průkazný a lehce dohledatelný

Zákazník má možnost si kdykoliv zkontrolovat životopis zakoupeného zboží a zjistit tak, že se jedná skutečně o správný a bezpečný výrobek.