eDokladovka je prototyp mobilní aplikace, kterou vyvinula Státní tiskárna cenin. Nejedná se o státem připravovanou aplikaci digitálních dokladů, nazvanou eDoklady. Spotřebitelé a zájemci o užívání aplikace eDoklady naleznou aktuální informace zde https://edoklady.gov.cz/   

V České republice nebylo doposud možné využívat mobilní osobní doklady, jak je to již zcela běžné v zahraničí, například ve Finsku, Kosovu, Velké Británii, USA nebo Austrálii. Mobilní doklady jsou na vzestupu a stávají se běžnou praxí při identifikaci občanů a ověřování jejich způsobilosti. STC vyvinula řešení odpovídající současným trendům v oblasti digitalizace identifikačních dokladů.

eDokladovka je mobilní aplikace, kterou by si uživatel mohl instalovat do svého mobilního telefonu nebo jiného mobilního zařízení. Do aplikace eDokladovka by bylo možné nahrávat jednotlivé identifikační doklady, které občanům vydává stát. V první fázi je uvažováno o občanském průkazu, v budoucnu bude možné do eDokladovky importovat další doklady, které jsou vydávány/personalizovány STC nebo jinými subjekty.

Digitální doklady do aplikace eDokladovka by bylo možné kdykoliv přidávat a také odstraňovat. Je nutné zdůraznit, že eDokladovka by nenahradila fyzické doklady v podobě plastových karet, či jiných formátů a materiálů. Digitální doklady uložené v eDokladovce by byly digitálními dvojčaty těchto fyzických osobních dokladů. Doklady uložené v eDokladovce by bylo možné kontrolovat (číst) pomocí jedné kontrolní aplikace určené pro kontrolní orgány zařízeními, kterými jsou kontrolující osoby vybaveny. Kontrolní aplikace by komunikovala s aplikací eDokladovka pomocí rozhraní Bluetooth a bezpečným způsobem kontrolovala integritu a pravost údajů/dokladu. Ověření dokladu by fungovalo i v offline režimu mobilního zařízení. Uživatel, občan by si mohl ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole. Doklad přečtený z aplikace eDokladovka by se kontrolnímu orgánu zobrazil v kontrolní aplikaci, která dále umožňuje například další on-line lustraci dokladu v registrech.

Hlavní výhody řešení eDokladovky od STC:

 • bezesporu uživatelská přívětivost celého řešení,
 • Vaše osobní doklady by byly uloženy ve Vašem mobilním zařízení,
 • měli byste přístup k dokladům z jedné mobilní aplikace,
 • významně by se eliminovala možnost ztráty fyzických dokladů, které byste mohli mít uloženy v bezpečí domova, zatímco cestujete do práce nebo za zábavou,
 • pokud byste ztratili mobilní zařízení, zase si v novém nainstalujete aplikaci eDokladovka a aktivujete si jednotlivé doklady,
 • v neposlední řadě by se snížil počet zneužití osobních dokladů, díky přihlašování se k těmto dokladům za pomoci PIN nebo biometrických údajů,
 • používání mobilních dokladů obecně má dopad do úsporu času na úřadech, které se nebudou muset zabývat agendou ztráty osobních dokladů a zároveň budou moci využívat předepisování formulářů automatickým vyčtením dat z mobilního dokladu.

Aplikace eDokladovka by mohla nabídnout dále i elektronickou autentizaci občana ke sdíleným službám státu, obdobně, jako je to možné činit již dnes prostřednictvím elektronického občanského průkazu. Autentizační prostředek je tedy ekvivalentem autentizační funkce kontaktního elektronického čipu eOP. Bylo by tedy možné přihlásit se pomocí eDokladovky k Portálu občana, přičemž úroveň autentizace by vždy odpovídala nejvyšší úrovni zabezpečení jednotlivých dokladů uložených v eDokladovce. V závislosti na použitém mobilním zařízení je možné implementovat bezpečné úložiště s nejvyšší úrovní zabezpečení v souladu s Nařízením eIDAS, tj. úroveň vysoká. Tímto by se eDokladovka stala efektivním klíčem k Portálu občana a doplnila by mozaiku eGoverment projektů v ČR.

Aplikace by byla dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS). Primárně se jedná o mobilní aplikaci, ale může být vyvinuta i pro standardní PC platformu. Bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5. Aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům.

Technologické okénko:

 • aplikace by byla dostupná prakticky pro všechny současné telefony (Android i iOS),
 • výměna dat proběhne nejprve načtením QR a následně pomocí bluetooth přenosu,
 • ověření dokladu bude fungovat i v offline režimu,
 • uživatel si může ověřit, jaká data poskytuje ke kontrole,
 • bezpečnost uložení dat a způsob výměny dat mezi aplikací držitele a ověřovatele je postavena na celosvětově uznávané, interoperabilní normě ISO 18013/5,
 • aplikace má aktivní ochranu proti reverznímu inženýrství a počítá i s ochranou uživatelů proti hackerským útokům.

Státní tiskárna cenin je připravena tento prototyp aplikace eDokladovka finalizovat a v případě potřeby se podílet na implementaci evropské digitální peněženky eWallet.

Státní tiskárna cenin, s. p. je výrobcem českých osobních dokladů. Mezi hlavní doklady patří eOP, cestovní pasy, řidičské průkazy. Výroba osobních dokladů tvoří přibližně 60 % její produkce. Mobilní aplikace s identifikačními doklady je průlomové řešení, které je v současné době pandemií a digitalizace státní správy nevyhnutelné.

Chcete vidět, jak mobilní aplikace funguje? Podívejte se na naše video.