Vážíme si spolupráce s profesionály

Vážíme si spolupráce s profesionály

Jako poděkování za dlouholetou a profesionální spolupráci jsme obdrželi od České numismatické společnosti „Pamětní list“ u příležitosti 100. výročí založení této společnosti.

ČNS je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje sběratele, vědecké pracovníky, vzdělávací a kulturní instituce z oblasti numismatiky, notafilie a faleristiky. Pro své členy organizuje výměnné schůzky a neveřejné členské aukce, přednášky, výstavy, semináře, sympozia a exkurze, vydává a podílí se na vydávání periodických i neperiodických publikací. Více informací o společnosti se dozvíte na numismatici.cz

České numismatické společnosti k jejímu jubileu přejeme do dalších let mnoho kulturně-vzdělávacích projektů, věrných členů a sběratelských úspěchů. Těšíme se na další oboustranně zajímavou spolupráci.