FLEXOTISK

Flexotisk je tisková technika patřící mezi technologie tisku z výšky podobně jako knihtisk. Tisková forma je zhotovená z měkkých fotopolymerů ve tvaru rovinných štočků, návleků nebo kompaktních válců. Řídká barva je nanášena na vyvýšené tiskové prvky pomocí rastrového aniloxového válce a množství barvy je dáno hloubkou a hustotou rastru na tomto válci. Technika se využívá hlavně při rychlém rotačním tisku a umožňuje potisk široké škály materiálů.

Technologie flexotisku je využívána v STC hlavně pro aplikaci speciálních barev, při jejichž užití je pro optimální efekt potřeba vyššího nánosu než např. při běžné ofsetové technologii tisku.