Studenti, zapojte se do národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2021/2022 šestý ročník národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti pro mladé lidi ve věku 9 až 24 let. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN jako poskytovatel digitálních služeb podporuje osvětu a smysluplné akce v této oblasti, a proto jsme se rozhodli, že této soutěži poskytneme záštitu.   

Soutěž je organizována jako jedna z aktivit Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti v České republice pro všechny studenty základních, středních a vysokých škol v České republice ve věkové kategorii 9 až 24 let, a to bez ohledu na zaměření školy.

Kybernetická soutěž porovnává znalosti a dovednosti studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou nejen středoškolským pedagogům posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních technologií a programování.

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavními odbornými garanty jsou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Centrum Kybernetické bezpečnosti, z.ú.. Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

Chceš si prověřit své znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti? Jsi student či studentka základní, střední nebo vysoké školy a už ti bylo 9 a ještě ti nebylo 25 let? Více informací o soutěži nalezneš na oficiálních stránkách akce.