STC zahájila výrobu paměťových karet digitálního tachografu druhé generace

STC zahájila výrobu paměťových karet digitálního tachografu druhé generace

Státní tiskárna cenin zajišťuje od 30. 3. 2018 pro Ministerstvo dopravy  výrobu a personalizaci karet v systému digitálního tachografu, a to včetně zajištění provozu a podpory informačního systému digitálního tachografu. Jedná se o 4 druhy karet – karta řidiče, karta dílny (servisu), karta podniku (vozidla) a karta kontrolní.

Na základě nařízení EP a Rady (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě a jeho prováděcích nařízení se pro zajištění účinnějšího monitorování a kontroly dodržování právních předpisů v sociální oblasti zavádějí tachografy druhé generace, tzv. inteligentní tachografy, jejichž součástí je také napojení na globální družicový navigační systém, komunikační zařízení pro včasné dálkové odhalování a rozhraní s inteligentními dopravními systémy. Použití tachografů napojených na globální navigační družicový systém je vhodný a nákladově efektivní způsob automatického zaznamenávání polohy vozidla v určitých místech během denní pracovní doby, což spolu s dálkovým včasným odhalováním případné manipulace s inteligentními tachografy nebo jejich zneužití umožní účinnou a rychlou kontrolu vozidel ze strany kontrolních orgánů.

Česká republika je prvním členským státem EU, který úspěšně absolvoval proces certifikace karet ze strany Evropské komise prostřednictvím jejího orgánu Joint Research Centre v Itálii a splnil všechny podmínky pro vydávání karet druhé generace. STC zahájila výrobu karet dílny již 8. 3. 2019, tedy ještě před stanoveným závazným termínem 15. 3. 2019. Ostatní druhy karet druhé generace budou vydávány nejdéle od stanoveného termínu, tj. od 15. 6. 2019.

Karty druhé generace nesou na přední straně označení „G2“, mají jiné grafické rozložení položek a na zadní straně je pod kódem státu „e8“ personalizován kód typového schválení výrobce „003“. Zároveň došlo ke kompletnímu přepracování bezpečnostní architektury v elektronické části karty s cílem vyhovět aktuálním bezpečnostním požadavkům kladeným na karty tohoto typu. Karty druhé generace jsou konstruovány tak, aby byly použitelné i v tachografech první generace.

Paměťové karty první generace zůstanou v souladu s právními předpisy Evropské unie v platnosti po celou dobu, na kterou byly vydány, neboť zaváděné inteligentní tachografy jsou rovněž konstruovány tak, aby v nich bylo možné tyto karty používat. V České republice se průměrně ročně vydá 35 000 karet digitálního tachografu a jednou za 5 let dochází k plošné obměně karet.