STC je držitelem certifikátu „Řízení bezpečnosti tiskových procesů”

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik se po náročné přípravě a přísném certifikačním auditu společností VPGI Certification B.V. z Holandska v lednu 2019 stala držitelem certifikátu ISO 14298 – Řízení bezpečnosti tiskových procesů. Implementace ISO 14298 představovala výrazný zásah do fungování STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik a vyžádala si rozsáhlé stavební úpravy a vybudování nového bezpečnostního systému na všech třech výrobních závodech. Certifikát od společnosti INTEGRAF je zárukou, že STC klade důraz na bezpečnost celého výrobního řetězce a potvrzuje dlouhodobý trend v STC v oblasti bezpečné výroby cenin a dokladů.

V současné době je v České republice STC jedinou tiskárnou, která je držitelem tohoto certifikátu. Státní tiskárna cenin se tak hrdě řadí mezi světové špičky v oboru.