STC je držitelem certifikátu „Řízení bezpečnosti tiskových procesů”

STC je držitelem certifikátu „Řízení bezpečnosti tiskových procesů”

Vážení návštěvníci webu,

ve dnech 7.-11. 11. 2022 proběhl v STC externí audit novelizovaných požadavků ISO 14298:2021 – Řízení procesů bezpečnostního tisku. Audit provedli externí auditoři firmy VPGI Certification B.V. z Holandska. Dne 8. 12. 2022 jsme obdrželi oficiální auditní zprávu ve které je konstatováno, že naše společnost splňuje veškeré podmínky k tomu, abychom i nadále mohli být držitelem certifikátu ISO 14298:2021 – Řízení procesů bezpečnostního tisku. Implementace ISO 14298:2021 představovala výrazný zásah do fungování STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik a vyžádala si rozsáhlé stavební úpravy a vybudování nového bezpečnostního systému ve všech výrobních závodech.

Certifikát ISO 14298:2021 je zárukou toho, že STC klade důraz na bezpečnost celého výrobního řetězce a potvrzuje dlouhodobý trend STC v oblasti bezpečné výroby cenin a dokladů. Státní tiskárna cenin se i nadále může hrdě řadit mezi světové špičky v oboru.