STC v České televizi představila nové ochranné prvky

STC v České televizi představila nové ochranné prvky

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, (STC) vyrábí bankovky, doklady a další ceniny nepřetržitě od roku 1928. STC nepřetržitě sleduje současné trendy v oblasti ochrany bankovek, dokladů, cenných papírů, cenin a zdokonaluje jejich zajištění. U každé ceniny navrhujeme ideální kombinaci použitých ochranných prvků v závislosti na individuálních požadavcích zákazníků, technickém řešení a ceně.

Před nedávnem jste měli možnost shlédnout živé vysílání ze Studia 6, ve kterém generální ředitel Tomáš Hebelka, MSc a výrobní ředitel Ing. Ondřej Hyršl představili nové bezpečnostní prvky pro využití na bankovkách a dokladech (cestovní pasy, průkaz totožnosti apod.). Jedná se o ochranné prvky:

  1. viditelné pouhým okem,
  2. detekované pomocí speciálních technických prostředků (UV lampa, zvětšovací lupa),
  3. prvky pro forenzní ochranu, zjistitelné pomocí laboratorních metod a prostředků k jednoznačnému určení pravosti.

Mezi žhavé novinky v oblasti ochranných prvků na bankovkách patří například Spark Live a průhledové okénko, demetalizovaný hologram s mikroperforací, perlescentní barvy. Jejich využití v praxi pánové demonstrovali na výroční devadesátce, pamětním listu ve formátu bankovky, kterou STC vydává v souvislosti s významným výročím 90 let od svého založení. Zároveň v souvislosti s tímto jubileem Státní tiskárna cenin připravuje neopakovatelnou výstavu nazvanou „90 let se Státní tiskárnou cenin“. Široké veřejnosti se nabízí jedinečná příležitost nahlédnout do světa historie, vývoje a výroby českého oběživa, akcií, dluhopisů, osobních dokladů a dalších cenin v krásných prostorách Strahovského kláštera. Více informací o výstavě se dozvíte na našich webových stránkách v části O VÝSTAVĚ.  

Celou reportáž o ochranných prvcích můžete sledovat na videu.