Radiožurnál putuje s Tomášem Hebelkou historií bankovek

Radiožurnál putuje s Tomášem Hebelkou historií bankovek

S moderátorkou Patricií Strouhalovou a Tomášem Hebelkou jsme se vrátili do vzniku naší měny. Pro první výtvarné zpracování bankovek byl vybrán Alois Mucha. Tehdy bylo potřeba vytvořit celkem osm nominálů bankovek, on jich během šesti měsíců zhotovil celkem šest.

„Zrcadlově obracel základní reliéfy, pomáhal si tím, že bral motivy ze svých původních obrazů, používal portréty své dcery Jaroslavy,“ přibližuje Hebelka vznik první a druhou řady  emise bankovek Československa.

Moderátorka Patricie Strouhalová připomněla i zednářskou padesátikorunu, která nese celou řadu symbolů zednářské lože. Ty jsou ale i na dalších bankovkách. „Mucha byl vysokým hodnostářem zednářů, a také technicky nadaný a uměl je velmi rychle připravit,“ dodává.

Podle mínění odborníků jsou za nejvzácnější exponáty našich bankovek považovány tisícikorunové a pětitisícikorunové bankovky Maxe Švabinského z 30. let minulého stolení. Tisícikoruna dostala dokonce prestižní cenu na technické výstavě v Paříži jako nejzdařilejší bankovka.

Za velmi zdařilou se považuje i dvacetikoruna z roku 1926 s Rašínem na jedné straně a Štefánikem  na druhé.

A se kterou bankovkou se platilo nejkratší dobu? Ta s motivem Klementa Gottwalda, která byla emitována krátce před 17. listopadem. „Stažena z oběhu byla koncem roku 1990,“ uzavírá Hebelka.

Český rozhlas Radiožurnál, 17. 11. 2018