První etapu upgradu digitálních tachografů provede Státní tiskárna cenin

První etapu upgradu digitálních tachografů provede Státní tiskárna cenin

Ekonomický deník informoval o probíhajícím jednání vlády, o záměru uzavřít dílčí objednávku se státním podnikem Státní tiskárna cenin na provedení aktualizace informačního systému Digitální tachograf. Upgrade by měl probíhat po dobu šesti let. Informační systém Digitální tachograf České republiky (IS DT) patří mezi významné agendové informační systémy ministerstva dopravy. Systém je centrální evidencí vydaných, odcizených, ztracených nebo vadných paměťových karet řidiče, karet dílny, karet podniku a kontrolních karet podle příslušných právních předpisů.

Projekt digitálního tachografu realizuje STC pro Ministerstvo dopravy od března 2018 a zahrnuje dvě základní oblasti. Jedná se o výrobu a personalizaci paměťových karet, které jsou užívány v systému digitálního tachografu České republiky. Druhou oblastí projektu je poskytování služeb provozu, podpory a rozvoje informačního systému digitálního tachografu, který je klasifikován jako významný informační systém veřejné správy. Součástí poskytovaných služeb je i podpora uživatelů systému. Služby provozu a podpory informačního systému jsou zajišťovány prostřednictvím strategického partnera a STC plní v této oblasti roli systémového integrátora.

Výhodou projektu je komplexnost a efektivita služby. Centrální personalizace dokladů v agendě řidičů a jejich distribuce prostřednictvím Centra služeb pro silniční dopravu, příspěvkové organizace Ministerstva dopravy, tvoří ucelený systém jednotného místa přinášející časovou i finanční úsporu.

Celý článek je k dispozici zde.

Ekonomický deník, 24. 08. 2022