Přijďte nás navštívit v rámci Dne otevřených dveří MF ČR

Přijďte nás navštívit v rámci Dne otevřených dveří MF ČR

Komentované prohlídky přináší nahlédnutí do zákulisí míst Ministerstva financí a zajímavých prostor bývalého kláštera řádů bosých karmelitek a anglických panen. V rámci bohatého doprovodného programu je pro Vás připravena přednáška o Finanční gramotnosti, na kterou si můžete provést rezervaci společně s komentovanou prohlídkou.

V přilehlých Vojanových sadech budou k vidění akční ukázky světově proslulých služebních psů Celní správy z výcvikového centra v Heřmanicích, statická ukázka zajištěných padělků, ukázka chráněných druhů rostlin a živočichů CITES a ukázka vybavení mobilních jednotek dohledu CÚ pro Hl. město Praha. Také v letošním roce se uskuteční výstava zachycující minulost i přítomnost celnictví od středověku po současnost.

Na trase určitě nepřehlédnete naši expozici, Státní tiskárny cenin, s možností si vlastnoručně vytisknout Pamětní list s motivem sv. Václava  knihtiskovém stroji zvaném Bostonka. Dne otevřených dveří se zúčastní rovněž kolegové z Generálního finančního ředitelství a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Vstup na akci je zdarma. Komentované prohlídky budou probíhat v intervalech 20 minut a budou volně přístupné bez předchozí registrace.

Na prohlídky startující v 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 se můžete registrovat předem a vyhnete se tak riziku čekání. Rezervace na tyto prohlídky provádějte prostřednictvím tohoto odkazu.

Kdy: Středa 28. září 2022, 10:00 – 16:00

Kde: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana (metro Malostranská, tram. Malostranská / Malostranské náměstí).

Oficiální pozvánka Ministerstva financí ČR k nahlédnutí zde.