Pozvánka na výstavu “Svět bankovek Oldřicha Kulhánka”

Srdečně Vás zveme na výstavu s názvem “Svět bankovek Oldřicha Kulhánka”, kterou připravila Česká národní banka ve svém Návštěvnickém centru. Výstava uspořádaná u příležitosti šedesátého výročí, kdy Oldřich Kulhánek vstoupil na výtvarnou scénu, komplexně představuje jeho tvůrčí činnost na poli bankovek. Seznamuje přitom nejen se současnými českými bankovkami a jejich obsahovou náplní, ale i s návrhy bankovek, které v 70. letech z politických důvodů nesměly vzniknout nebo grafickými listy karikující vážně pojatá papírová platidla z cyklu nazvaného Funny money. STC přispěla ke vzniku této výstavy zapůjčením řady exponátů včetně realizovaných pamětních listů v podobě bankovek Funny Money. Oldřicha Kulhánka výstava představuje jako mimořádného grafika, inspirovaného člověkem a člověčenstvím, a především jako autora českých bankovek, který měl osobitý pohled na svět, jenž uplatnil i při své tvorbě.

Výstava je přístupná veřejnosti v prostorách Návštěvnického centra ČNB v Praze do konce února 2025. Více informací o výstavě a otevírací době naleznete na oficiálních stránkách  Návštěvnického centra ČNB.