Pamětní list v podobě bankovky s portrétem svatého Václava

Pamětní list v podobě bankovky se symbolem českého státu, portrétem sv. Václava, vydala společnost České dukáty v den úmrtí tohoto českého knížete a světce. Státní tiskárna cenin Vám tento pamětní list nyní nabízí také na svém e-shopu. 

Předpokládaný náklad určený k prodeji na e-shopu STC je pouze 104 kusů.

Pamětní list je adjustován v dárkovém přebalu.

 

Více o projektu:

Pamětní list v podobě bankovky je rovněž projevem úcty a víry ve světce, s nímž jako národ spojujeme naděje na záchranu v nejhorších časech. Jejím dominantním obrazovým prvkem je totiž portrét svatého Václava. Akcentuje především nadějeplnou morální sílu, kterou osobnost svatého Václava národu již po staletí dodává a jež je „obsažena“ v každém ze svatováclavských dukátů, co byly kdy vyraženy. Vznik společnosti České dukáty v roce 2016 podnítila touha navázat na dějinným vývojem přerušenou tradici československých dukátů, které se do srdcí i paměti Čechů vepsaly jako svatováclavské. Není proto divu, že ke 100. výročí zrození tohoto fenoménu vydalo pamětní list v podobě bankovky. Jak jinak než s portrétem svatého Václava. Pamětní list je vydán v pěti číslovaných sériích A-E po 1 000 kusech.

Autorem výtvarného návrhu je přední česká grafička a ilustrátorka – akademická malířka Eva Hašková, jejíž pamětní bankovky se těší uznání a obdivu jak znalců, tak veřejnosti. I tentokrát úzce spolupracovala se zkušeným mistrem rytcem Martinem Srbem a grafikem designerem Michalem Šindelářem ze Státní tiskárny cenin. Tito tvůrci pamětních bankovek vytvořili dílo, které právem aspiruje na pozici nejkrásnějšího pamětního listu novodobé historie. Každý motiv, ba i sebemenší detail pamětního listu jsou prodchnuty mnoha významy a bohatou symbolikou.

Technická specifikace pamětního listu v podobě bankovky:

Rozměr: 194 x 84 mm
Papír: ceninový papír s vodoznakem lipového listu a ochrannými vlákny
Ochranné prvky lícová strana: ceninové podtiskové rastry, mikrotexty, irisové přechody, ocelotisk portrétu svatého Václava, skrytý obrazec nominální hodnoty v motivu vinného listu tištěný ocelotiskem, barva s fluorescencí pod UV lampou
Ochranné prvky rubová strana: ceninové podtiskové rastry, mikrotexty, irisové přechody, barva s fluorescencí pod UV lampou, pyramidální číslování se zelenožlutou fluorescencí pod UV lampou.
Autor výtvarného návrhu: ak. mal. Eva Hašková
Autor rozkreseb a ruční ocelorytiny sv. Václava: Martin Srb
Ceninový design: Michal Šindelář
Tisk: Státní tiskárna cenin, s. p.
Vydává: České dukáty, s. r. o.
Série: A, B, C, D, E
Množství: 1 000 kusů od každé série

Na e-shopu STC je možné zakoupit tyto série s číselnou řadou:

A01 000480 – A01 000483, 000485 – A01 000500
B01 000480 – B01 000500
C01 000480 – C01 000500
D01 000480 – D01 000500
E01 000480 – E01 000500

Dovolujeme si vás upozornit, že v nabídce na e-shopu společnosti České dukáty naleznete další čísla všech sérií Pamětního listu v podobě bankovky a navíc grafický list s ocelotiskem portrétu sv. Václava, vytištěný v limitované číslované edici 200 ks. List je opatřen podpisy obou autorů pamětního listu a získáte jej za 990 Kč včetně DPH  zde.