Pamětní list v podobě bankovky pro Premonstrátský řád

Pamětní list v podobě bankovky pro Premonstrátský řád

Téměř před rokem nás oslovila Královská kanonie na Strahově s návrhem, zda bychom zrealizovali pamětní bankovku pro Premonstrátský řád. Tuto výzvu jsme s radostí přijali, protože se jedná skutečně o mimořádnou událost. V těchto dnech je již k dispozici Pamětní list v podobě bankovky Premonstrátského řádu, který ji vydává u příležitosti 900. výročí založení prvního premonstrátského kláštera v údolí Prémontré v dnešní Francii. Po výtvarné stránce se prací ujala akademická malířka Eva Hašková, autorka první české pamětní bankovky s portrétem Aloise Rašína. Liniovou rozkresbu a ruční ocelorytinu neprovedl nikdo jiný, než náš kolega, rytec Martin Srb. Ceninového grafického designu se chopil Michal Šindelář. Pro samotný tisk jsme použili bankovkový ceninový papír s portrétovým vodoznakem a bezpečnostními vlákny a tiskové techniky liniového hlubotisku, ofsetu, knihtisku a horké ražby. Pamětní list v podobě bankovky vydal Premonstrátský řád 30. 11. 2020 v nákladu 50 000 tisků. Tento Pamětní list je možné zakoupit ve Strahovské knihovně v Praze.

Své dotazy k prodeji tohoto pamětního listu případně zasílejte na e-mail: commercium@strahovskyklaster.cz