Od srpna vyrábíme nové občanské průkazy s biometrickými údaji

Požadavky na nové občanské průkazy s biometrickými údaji (dále jen OP) vychází z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU a rady (EU) ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu. Nové OP budou obsahovat bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje držitele, tj. obraz obličeje a otisky prstů, obdobně, jako tomu je například u cestovních pasů. Naopak z nového OP zmizí akademický titul. Od srpna je možné pro překročení hranic v rámci EU použít buď cestovní pas nebo právě nový OP s biometrickými údaji. Děti mladší dvanácti let nebudou mít povinnost poskytnout otisky prstů. Biometrické údaje uložené v občanském průkazu zároveň nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti občanského průkazu a totožnosti držitele občanského průkazu při překračování státních hranic.

V posledních týdnech před ostrým provozem probíhalo závěrečné intenzivní testování systému CDBP, jehož je projekt nových biometrických OP součástí. Zejména bylo nezbytné důkladně otestovat správné fungování nových SW aplikací na obecních úřadech, kde budou pořizovány žádosti o vydání nových biometrických OP. Naše výrobní technologie již byla na možnost výroby OP s bezkontaktním čipem víceméně připravena, ale museli jsme provést rozsáhlou úpravu personalizačního systému.

Lhůty pro vydávání nových občanských průkazů se nemění. Ministerstvo vnitra nabízí občanům tři různé režimy: u běžného režimu je správní lhůta 30 dní, u režimu Blesk 5 dní a u režimu Superblesk pouze 24 hod.

Měsíčně vyrobíme cca 120.000 kusů občanských dokladů, tj. 1.500.000 ks za rok. Osobní doklady patří mezi naše stěžejní produkty, které tvoří téměř 65 % naší produkce. Více informací o dokladech naleznete v části PRODUKTY.