Návštěva ministra dopravy Dana Ťoka

Návštěva ministra dopravy Dana Ťoka

V úterý dne 22. 8. 2017 navštívil náš výrobní závod II v Holešovicích ministr dopravy Dan Ťok. Postupně prošel oba provozy a velký zájem projevil zejména o provoz personalizace řidičských průkazů. Od 1. 7. 2018 se na tomto provoze změní způsob předávání dat mezi Ministerstvem dopravy a STC. Data žadatelů, která dnes digitalizujeme z papírových žádostí (foto a podpis) budou pořizována přímo na úřadech v elektronické podobě.

Pana ministra velmi zaujala i výroba ostatních dokladů – např. zabezpečení cestovních pasů a občanských průkazů, kde je oproti řidičskému průkazu navíc umístěn i optickovariabilní prvek (kinegram) a další bezpečnostní prvky. Dále se informoval na připravenost STC na kompletní výrobu digitálních tachografů. S ceninovou výrobou ve STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN byl ministr Ťok velmi spokojen a kladně hodnotil poskytované služby.