Ministerstvo financí a STC rozdávala radost ve FN Motol

Ministerstvo financí a STC rozdávala radost ve FN Motol

Ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR jsme se snažili udělat radost dětským pacientům s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním léčených na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. Malým pacientům jsme předali drobné dárky, které využijí při volnočasových aktivitách a dětmi oblíbené art terapii.

Dárky osobně předával generální ředitel STC Tomáš Hebelka: „Velice rádi přispějeme na dobrou věc, o to více, když se jedná o malé děti, kterým osud připravil tak velkou zatěžkávající zkoušku. Budu velice rád, pokud děti alespoň na chvíli zapomenou na své bolístky a objeví se v jejich očích radost.“

Už teď se moc těšíme na jejich umělecké výtvory. Třeba některý z nich je budoucí grafik, který jednou navrhne nové bankovky.

Přejeme dětem brzké uzdravení a rodičům mnoho sil a pevnou víru.

Dárky byly věnovány prostřednictvím spolku HAIMA CZ, který na bázi dobrovolnosti sdružuje občany bez rozdílu věku, národnosti, víry či profese k aktivní pomoci dětem s onemocněním krvetvorby a dětem s onkologickým onemocněním, léčeným na Klinice dětské hematologie a onkologie FN Motol v Praze. Chcete přispět i Vy? Navštivte jejich webové stránky a dozvíte se, jakým způsobem můžete pomoci. www.haima.cz