Napište nám, o jaké pracovní místo máte zájem, případně specifikujte další informace jako například nejbližší možný termín nástupu, pracovní úvazek (u studentů posledních ročníků specifikace hodin, které mohou věnovat práci u nás), atd.

Předem Vám děkujeme za zaslání Vašeho životopisu, případně motivačního dopisu. Ozveme se Vám zpět co nejdříve.* Povinné údaje

Vyplněním a odesláním formuláře včetně požadovaných příloh stvrzujete, že jste si vědom(a), že STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6, PSČ: 110 00, IČO: 00001279 (dále jen „správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovněprávního vztahu. Zpracovávány budou údaje v rozsahu vyplněných údajů ve formuláři a obsažených ve Vámi přiložených dokumentech. Údaje jsou správcem zpracovávány do doby ukončení výběrového řízení na konkrétní pozici.

Pokud souhlasíte s tím, abychom Vás v budoucnu oslovili v případě výběrového řízení na jiné vhodné pozice pro Vás, zaškrtněte prosím níže uvedený souhlas.
SOUHLASÍM s uložením mnou zaslaných údajů do evidence zájemců o zaměstnání za účelem mého oslovení ve věci uskutečnění budoucího výběrového řízení

Vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzujete, že jste si vědom(a) svého práva na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo přenos a také právo požadovat omezení zpracování těchto údajů. Můžete také kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje budou v evidenci uloženy po dobu 1 roku. Ve věci uplatnění svých práv nebo jiných otázek ohledně zpracování můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny na stc.cz/kontakt

Cenná volba

95% objemu naší produkce je výroba cenin.

Kontakt