Odpovědní formulář 2018-04-27T08:17:01+02:00

Napište nám, o jaké pracovní místo máte zájem, případně specifikujte další informace jako například nejbližší možný termín nástupu, pracovní úvazek (u studentů posledních ročníků specifikace hodin, které mohou věnovat práci u nás), atd.

Předem Vám děkujeme za zaslání Vašeho životopisu, případně motivačního dopisu. Ozveme se Vám zpět co nejdříve.* Povinné údaje

Vyplněním a odesláním formuláře včetně požadovaných příloh stvrzujete, že jste si vědom(a), že STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6, PSČ: 110 00, IČO: 00001279 (dále jen „správce“) bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely realizace výběrového řízení a případné uzavření pracovněprávního vztahu. Zpracovávány budou údaje v rozsahu vyplněných údajů ve formuláři a obsažených ve Vámi přiložených dokumentech. Údaje jsou správcem zpracovávány do doby ukončení výběrového řízení na konkrétní pozici.

Pokud souhlasíte s tím, abychom Vás v budoucnu oslovili v případě výběrového řízení na jiné vhodné pozice pro Vás, zaškrtněte prosím níže uvedený souhlas.
SOUHLASÍM s uložením mnou zaslaných údajů do evidence zájemců o zaměstnání za účelem mého oslovení ve věci uskutečnění budoucího výběrového řízení

Vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů stvrzujete, že jste si vědom(a) svého práva na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz nebo přenos a také právo požadovat omezení zpracování těchto údajů. Můžete také kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje budou v evidenci uloženy po dobu 1 roku. Ve věci uplatnění svých práv nebo jiných otázek ohledně zpracování můžete kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje jsou uvedeny na stc.cz/kontakt

Vyplněním a odesláním formuláře včetně požadovaných příloh jako subjekt osobních údajů udělujete dobrovolně STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státnímu podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6, PSČ: 110 00, IČO: 00001279, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, jako správci osobních údajů („správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu údajů vyplněných ve formuláři a obsažených ve Vámi přiložených dokumentech. Tento souhlas je dáván za účelem vedení evidence zájemců o zaměstnání u správce a za účelem uskutečnění personálního výběrového řízení na pracovní místo u správce, a to po dobu nezbytnou k zajištění výše uvedeného účelu. Vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů prohlašujete, že jste byl(a) poučen(a) o svém právu na přístup k osobním údajům a jste si vědom(a) toho, že tento souhlas je dobrovolný a jste oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat nebo můžete požádat správce o vysvětlení v případě Vašeho přesvědčení o zpracovávání osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem a požadovat odstranění takového závadného stavu.

Cenná volba

95% objemu naší produkce je výroba cenin.

Kontakt