Odpovědní formulář 2018-04-27T08:17:01+00:00

Napište nám, o jaké pracovní místo máte zájem, případně specifikujte další informace jako například nejbližší možný termín nástupu, pracovní úvazek (u studentů posledních ročníků specifikace hodin, které mohou věnovat práci u nás), atd.

Předem Vám děkujeme za zaslání Vašeho životopisu, případně motivačního dopisu. Ozveme se Vám zpět co nejdříve.* Povinné údaje

Vyplněním a odesláním formuláře včetně požadovaných příloh jako subjekt osobních údajů udělujete dobrovolně STÁTNÍ TISKÁRNĚ CENIN, státnímu podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 943/6, PSČ: 110 00, IČO: 00001279, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 296, jako správci osobních údajů („správce“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a to v rozsahu údajů vyplněných ve formuláři a obsažených ve Vámi přiložených dokumentech. Tento souhlas je dáván za účelem vedení evidence zájemců o zaměstnání u správce a za účelem uskutečnění personálního výběrového řízení na pracovní místo u správce, a to po dobu nezbytnou k zajištění výše uvedeného účelu. Vyslovením souhlasu se zpracováním osobních údajů prohlašujete, že jste byl(a) poučen(a) o svém právu na přístup k osobním údajům a jste si vědom(a) toho, že tento souhlas je dobrovolný a jste oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat nebo můžete požádat správce o vysvětlení v případě Vašeho přesvědčení o zpracovávání osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem a požadovat odstranění takového závadného stavu.

Cenná volba

95% objemu naší produkce je výroba cenin.

Kontakt