Jmenování generálního ředitele

Jmenování generálního ředitele

Ministr Andrej Babiš k 1. říjnu 2016 na základě závěrů výběrového řízení a doporučení meziresortní výběrové komise jmenoval pana Tomáše Hebelku, MSc do funkce generálního ředitele STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik. Nový generální ředitel má velké zkušenosti z oblasti strategického a procesního managementu v oboru reprografických služeb, IT a ICT i z oblasti bezpečnostních rizik a státní správy.