Formulář pro žádost o uplatnění práv subjektu údajů

Typ žádosti

Osobní údaje žadatele

(1) - Tyto údaje slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání osobních údajů zpracovávaných společností STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu, než k výše uvedenému.